Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTS ZO)

JTSZO wil meebouwen aan de persoonlijke ontwikkeling van 2- tot 19-jarigen. JTSZO doet dit door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige lessen op het gebied van theater in de ruimste zin des woords, vanuit beweging, dans, rythm en ryhme. Er is een laagdrempelig instapmoment, zodat de lessen breed toegankelijk zijn. Voor kinderen die serieuze ambities (blijken te) hebben is er speciale aandacht in de verdiepingsklassen en theaterproducties.

Van groot belang in een stadsdeel als Amsterdam Zuidoost, waar de ‘minderheid’ in de meerderheid is en er meer dan 100 culturen vertegenwoordigd zijn, is dat de inwoners een sterke eigenwaarde en openheid ontwikkelen. Met respect voor elkaar, vertrouwen in anderen en een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de leefomgeving.

De leerling en zijn of haar ervaringen zijn het uitgangspunt voor JTSZO, zodat parallel aan de kunstzinnige ontwikkeling ook het zelfbewustzijn, de eigen identiteit en het respect voor elkaars eigenheid kunnen groeien. Kernwaarden zijn: spelplezier, passie, sociaal maatschappelijke vaardigheden.

Meer info
Website: jtszo.nl
Facebook: facebook.com/jtszo
YouTube: youtube.com/user/JTSZO1
Vimeo: vimeo.com/album/2484821
Slideshare: slideshare.net/JTSZO1