Terug

Here I am

DEGASTEN

DEGASTEN geeft in haar nieuwe voorstelling ‘Here I Am’ een antwoord op wat 'offers brengen' betekent in de huidige maatschappij en wat het specifiek betekent voor de jongeren waarmee we werken. Hoe ver ben je bereid om te gaan om een doel te bereiken? Is het onbaatzuchtig of verwacht je een tegenprestatie? Kunnen we nog wel offers brengen? Zijn we nog in staat om ons eigenbelang te overstijgen? Is opoffering heroïsch of een wanhoopsdaad?