Oldtimers | RIGHTABOUTNOW INC.

Een zwarte komedie over ouderen en eenzaamheid voor jong oud en alles ertussenin. 60+ woongemeenschap 'Oldtimers' wordt verrast met een bijzonder kleurrijke toevoeging aan de algemene dagbestedingsruimte. De groep belandt al snel in een feestelijke rollercoaster - van ergenissen tot verbondenheid via vermaak naar 'pesterijtjes'. Aan het einde van de rit stuiten de bewoners echter op één en dezelfde vraag. 'Wat heb ik nou eigenlijk echt nodig om me thuis te voelen?'

Waar we eenzaamheid en pestgedrag onder kinderen proberen te voorkomen, rust er nog een taboe op ouderen die hetzelfde doormaken. Uit onderzoek blijkt echter dat landelijk ruim de helft van de ouderen zich eenzaam voelt met pestgedrag als hoofdoorzaak.

Theatermaakster Marjorie Boston en schrijfster Mariëlle van Sauers zagen begin dit jaar de kans om een beeld van deze individuen te schetsen in theatervoorstelling en tevens sociaal co-creatie project ‘Oldtimers’. Het traject is bewust opgezet in samenwerking met ouderenzorg experts en zal als agogische tool in woonzorgcentra en buurthuizen worden gebruikt.

 

SCRIPT
Mariëlle van Sauers

REGIE
Marjorie Boston

CAST
Maureen Tauwnaar
Vurgil Bruyning
Carolina Mout

AMATEURSPELERS
Martin Bennink
Chris Reinewald
Leo Westra