Terug

Altijd in beweging. Voor Zuidoost. Voor jou.

We zijn een theater zoals je nergens anders vindt. We zijn deskundig in intercultureel programmeren, cultuureducatie, community art en talentontwikkeling. Bij alles wat we doen, zijn we verbonden met de gemeenschap van Amsterdam Zuidoost. We dragen onze kennis over op intercultureel en artistiek vlak via nationale en internationale fora. Verrijken, verbinden, confronteren en ondernemen. Dat zijn onze kernwaarden.

Oprichters Bijlmer Parktheater

Circus Elleboog
Jeugdtheaterschool Zuidoost
Krater Theater (nu Krater Art & Community)

Bestuursleden

Voorzitter - Jan Coen Hellendoorn
Secretaris - John Leerdam
Penningmeester - Tom Schram
Lid - Dana Kibbelaar
Lid - Jaap van der Aa

Doelstelling

 1. De stichting heeft als doel het bevorderen van het culturele leven in Amsterdam (Zuidoost) middels:
  1. Het programmeren van podiumkunsten
  2. Het uitoefenen en bevorderen van cultuureducatie en talentontwikkeling voor jongeren en volwassen
  3. Het stimuleren en faciliteren van activiteiten op het gebied van amateurkunstbeoefening
  4. Het verlenen van diensten en faciliteren van activiteiten op het gebied van burgerschap en participatie , vrije tijd en maatschappelijke ontwikkeling
  5. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

 1. Binnen het kader van voornoemde doelstelling is de stichting verantwoordelijk voor de doelmatige exploitatie van het gebouw ‘Bijlmer Parktheater’. De stichting huurt het gebouw van de Gemeente Amsterdam en maakt het beschikbaar voor activiteiten van de eigen organisatie, de vaste culturele partners en medegebruikers, de bredere gemeenschap van Amsterdam Zuidoost en derden – alles ter bevordering van een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel aanbod in Amsterdam.
 2. De stichting beoogt het algemeen nut
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk
 4. Het vermogen van de stichting dient slechts ter verwezenlijking van haar doel. Het vermogen wordt beïnvloed door eventuele exploitatie-overschotten en tekorten en wordt overigens gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen.

Historie

2004Krater Theater en Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTS ZO) komen bijeen op initiatief van Circus Elleboog.
2005Stadsdeel Zuidoost ondersteunt ons idee om samen een theater te realiseren.
2005Droom wordt realiteit dankzij Europese subsidie en bijdrage van de Gemeente Amsterdam.
2005Architect Paul de Ruiter presenteert het ontwerp van het pand.
20065 o'clock class en de dansafdeling van de Amsterdams Hogeschool van de Kunsten slaan de handen ineen.
2007Stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet slaat eerste paal.
2008Ymere verbindt zich voor vijf jaar als hoofdsponsor aan het Bijlmer Parktheater.
2009Minister Plasterk opent het Bijlmer Parktheater in bijzijn van burgemeester Job Cohen.
2009Circus Elleboog, Krater Theater, 5 o’clock class en JTS ZO verhuizen naar het Bijlmer Parktheater.
2009Zomerfestival: de eerste gezamenlijke activiteit van de oprichters van het Bijlmer Parktheater.
2010De Ruiter ontvangt voor ons pand de architectuur publieksprijs van Stadsdeel Zuidoost.
2010Ons pand wordt genomineerd voor de Amsterdam Architectuur Prijs.
2010Stadsdeel Zuidoost wordt eigenaar van het gebouw.
2010Introductie eigen productielabels zoals Bijlmer Danst en Bijlmer Klassiek.
2011Mensen bezoeken het theater.
2012De Kunstraad erkent het Bijlmer Parktheater als vierde regionale theater van Amsterdam.