text

Over ons


Wij laten zien wat er speelt!

Het Bijlmer Parktheater is een uniek theater en daar zijn wij trots op!

Als professioneel stadstheater - met zijn roots in Amsterdam Zuidoost - zijn wij deskundigen op het gebied van intercultureel programmeren, cultuureducatie, community art en talentontwikkeling.

Met onze programmering verbreden wij de horizon van ons publiek en laten wij zien wat er speelt in onze cultureel diverse samenleving én in onze wijk. Wij ontwikkelen relevant theater met nieuwe rolmodellen waarin wij het mondiaal cultureel erfgoed als uitgangspunt nemen. Tevens bieden wij een podium aan kunststromingen uit de Bijlmer en laten ons publiek zo proeven van een uitgebreid, kunstzinnig buffet samengesteld en opgediend door nieuwe Nederlanders.

Wij streven ernaar een cultureel divers publiek te bedienen, te prikkelen en te verrijken met een hoogwaardig, veelzijdig en toegankelijk aanbod. Het Bijlmer Parktheater wil confronteren, ondernemen, verrijken en verbinden. We gaan dan ook graag de samenwerking aan met andere culturele instellingen zoals het CBK Zuidoost en Imagine IC, waarmee we gezamenlijk het Cultuur Platform Zuidoost vormen.

We zijn één van de vier Amsterdamse Cultuurhuizen, een erkend werkervarings- en leerbedrijf, de winnaar van de Noord-Holland Cultuurprijs, specialisten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit, hét  theater van het nieuwe Nederland en nog heel veel meer! We hopen je snel een keer te mogen verwelkomen in ons mooie theater in Amsterdam Zuidoost!

 

Bestuursleden

Voorzitter - Bianca Maasdamme

Secretaris - Maayke Botman

Penningmeester - Erik Rammeloo

Lid - Gerben Kor

Lid - Zawdie Sandvliet

 

Doelstelling

1. De stichting heeft als doel het bevorderen van het culturele leven in Amsterdam (Zuidoost) middels:

1. Het programmeren van podiumkunsten.

2. Het uitoefenen en bevorderen van cultuureducatie en talentontwikkeling voor jongeren en volwassenen.

3. Het stimuleren en faciliteren van activiteiten op het gebied van amateurkunstbeoefening.

4. Het verlenen van diensten en faciliteren van activiteiten op het gebied van burgerschap en participatie, vrije tijd en maatschappelijke ontwikkeling.

5. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

 

1. Binnen het kader van voornoemde doelstelling is de stichting verantwoordelijk voor de doelmatige exploitatie van het gebouw ‘Bijlmer Parktheater’. De stichting huurt het gebouw van de Gemeente Amsterdam en maakt het beschikbaar voor activiteiten van de eigen organisatie, de vaste culturele partners en medegebruikers, de bredere gemeenschap van Amsterdam Zuidoost en derden – alles ter bevordering van een aantrekkelijk en gevarieerd cultureel aanbod in Amsterdam;

2. de stichting beoogt het algemeen nut;

3. de stichting heeft geen winstoogmerk;

4. het vermogen van de stichting dient slechts ter verwezenlijking van haar doel. Het vermogen wordt beïnvloed door eventuele exploitatie-overschotten en tekorten en wordt overigens gevormd door schenkingen, legaten en erfstellingen.

2004  

Krater Theater en Jeugdtheaterschool Zuidoost (JTS ZO) komen bijeen op initiatief van Circus Elleboog.

2005

Stadsdeel Zuidoost ondersteunt ons idee om samen een theater te realiseren, een droom die realiteit wordt dankzij Europese subsidie en bijdrage van de gemeente Amsterdam.

   

2005

Architect Paul de Ruiter presenteert het ontwerp van het pand.

2006

5 o'clock class en de dansafdeling van de Amsterdams Hogeschool van de Kunsten slaan de handen ineen.

2007

Stadsdeelvoorzitter Elvira Sweet slaat eerste paal.

2008

Ymere verbindt zich voor vijf jaar als hoofdsponsor aan het Bijlmer Parktheater.

2009

Minister Plasterk opent het Bijlmer Parktheater in bijzijn van burgemeester Job Cohen, waarna Circus Elleboog, Krater Theater, 5 o’clock class en JTS ZO hun intrek nemen.

2009

Zomerfestival: de eerste gezamenlijke activiteit van de oprichters van het Bijlmer Parktheater.

2010

Architect Paul de Ruiter wordt genomineerd voor de Amsterdam Architectuur Prijs en wint de architectuur publieksprijs van Stadsdeel Zuidoost, de nieuwe eigenaar van het gebouw.

2010

Introductie eigen productielabels zoals Bijlmer Danst en Bijlmer Klassiek.

2011

Het theater ontvangt haar eerste bezoekers.

2012 De Kunstraad erkent het Bijlmer Parktheater als vierde regionale theater van Amsterdam.
2013 Eerste theaterproductie Rebelse Vrouwen in samenwerking met NiNsee in het kader van 150 jaar afschaffing Slavernij. De voorstelling heeft in 20 theaters in het land gestaan.
2014 Het Bijlmer Parktheater is penvoerder van de Dag van Duizend Culturen. Een dag waarop cultureel en sportief Zuidoost zich presenteert met ruim 2500 bezoekers.
2015 Het Bijlmer Parktheater start met een Nieuwe Makersplatform. Met bijdragen van het Fonds Podiumkunsten krijgen nieuwe makers de kans zich artistiek te ontwikkelen. Nieuwe Makers, zoals de gebroeders Timisela, Dorothy Blokland, Dionne Verwey, Darryl Veldman en Linar Ogenia krijgen ook een podium.
2016 Tijdens het In The Picturefestival op 30 maart 2016 , ontvangt het Bijlmer Parktheater uit handen van Johan Remkes,  de commissaris van de Koningin, de Cultuurprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.
2017 Het Bijlmer Parktheater is door de gemeente Amsterdam opgenomen als Cultuurhuis in de Amsterdamse Basisinfrastructuur.
2018 Op initiatief van het Bijlmer Parktheater is de muziektheatervoorstelling Woiski vs. Woiski in samenwerking met Orkater gemaakt. Het was de eerste keer dat een voorstelling meer dan 15 keer in één jaar in het Bijlmer Parktheater speelde, om vervolgens nog 29 keer door het hele land te touren. Halverwege de tour was al meer dan de helft van de geplande voorstellingen uitverkocht.