text

PERSBERICHT: Bijlmer Parktheater Talentlab: comfort als voedingsbodem voor creativiteit

Amsterdam, 26 april 2023 | Op 20 mei 2023 zullen de Talentlab-makers van Bijlmer Parktheater hun werk presenteren tijdens het Hoge Ogen weekend. Talentlab is een traject van Bijlmer Parktheater (i.s.m. Amsterdam Hogeschool voor de Kunsten) dat haar deelnemers de mogelijkheid biedt om het professionele kunstenveld te ontdekken en te onderzoeken op kansen voor hun ontplooiing. Hoofddocente Toni Blackwell: “Wat als ik jou niet ga uitdagen, maar jou juist de veiligheid en het comfort biedt om te ontdekken wat er ontstaat?”


“Veiligheid en een comfortabele sfeer zijn voor mij de basisvoorwaarde om een ander te kunnen uitdagen.” Aldus Toni Blackwell, theaterdocente en -maker. Haar werk gaat altijd over maatschappelijke, pijnlijke thema’s, die haar persoonlijk bezighouden. Vertrekkend vanuit haar eigen ervaring, verbindt zij zich aan haar spelers. Zij geeft hen ruimte om vanuit hun eigen visie en fascinatie voor een bepaald thema, materiaal te co-creëren. Deze ruimte neemt ze ook mee in haar docentschap en de groep ‘Talentlab-ers’ die zij sinds najaar 2022 begeleid.

Talentlab bevat dit seizoen een groep makers met een grote verscheidenheid aan achtergronden; van ruime ervaring als speler in de podiumkunsten, tot de newbie die wil ervaren wat het delen van haar verhaal met een publiek met haar (en het publiek) doet. Tijdens Talentlab worden zij wegwijs gemaakt in de hedendaagse theaterpraktijk die vaak bestaat uit een combinatie van maken, spelen en doceren. Disciplines zoals enscenering, vormgeving, techniek en scenario schrijven zijn, dankzij de samenwerking met AHK allemaal onderdeel van het programma.

Toni: “Wat Talentlab zo bijzonder maakt, is de vrijheid. We laten waardeoordelen zoveel mogelijk los, wat ruimte geeft om jezelf te (laten) zien en oorspronkelijke en authentieke verhalen toe te laten. Iedereen doet zijn eigen ding, experimenteert en deelt rauw materiaal. Dat onderzoeken en uitproberen is de essentie van wat we doen tijdens de lessen.”

Omarmen van potentie

Bij een rondvraag onder de deelnemers over wat Talentlab voor hen zo uniek maakt, komt het woord ‘veiligheid’ meermaals langs. Centreren van veiligheid, comfort en gemak, past naadloos bij de visie van Toni Blackwell en Talentlab. “Uitdagen staat niet centraal maar de deelnemers ervaren de lessen ook als uitdagend. Alleen is dat niet de insteek. De mindset is; ik heb dit keer in de les nieuwe dingen ontdekt, technieken geleerd die ik uitdagend vond, maar vooral inspirerend. Comfort vormt de essentie. Vanuit comfort is er vertrouwen om te laten ontstaan in het moment. Om los te laten dat je eerste poging ‘goed’ moet zijn, zo open en vrij mogelijk de vloer op te gaan en ook op elkaars werk te reflecteren. ”

Talentlab ‘dwingt’ tot het omarmen van potentie. Potentie van de maker, speler en werk.
Ik zie potentie dan ook niet als belofte, maar als de foundation waarop we proberen. Het werk mag nog in ontwikkeling zijn op moment van presentatie. Durf los te laten van wat je dacht wat het moest zijn. Denk niet teveel aan het eindproduct. Wat wil JIJ zeggen. Wat wil JIJ doen. Ga ervoor.

Tijdens het Hoge Ogen weekend zie je verhalen met verschillende thema’s voorbijkomen: o.a. herinneringen, seksualiteit, femme fatale en zelfmoordgedachten. Fijne, belangrijke, gewichtige verhalen.

Haal je ticket en ontmoet het heden en de toekomst bij het Hoge Ogen weekend: zaterdag 20 mei en zondag 21 mei 2023 in Bijlmer Parktheater.


EINDE PERSBERICHT

 


Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

 

Beeld beschikbaar via deze link: Drive Talentlab 2023
Neem voor meer informatie en interviews contact op met Sharona Lautoe: pr@bijlmerparktheater.nl | 020-3113958