text

Persbericht: SHEBANG nieuwe creatieve hotspot landt in Amsterdam Zuidoost


Amsterdam, 4 juni 2021

In juni gaat een uniek initiatief in Amsterdam Zuidoost van start: SHEBANG. SHEBANG is een hybride maak- en belevingsplek op de kruising van kunst, cultuur en maatschappelijke urgenties, opgericht door drie gevestigde cultuurinstellingen van Zuidoost, Imagine IC, CBK Zuidoost en het Bijlmer Parktheater. Vanuit de kerndisciplines – theater, kunst en erfgoed verbindt SHEBANG aanstormende en gevestigde makers en denkers onder de hoede van een curator, om samen in drie maanden interdisciplinair werk te produceren in reactie op lokale en globale ontwikkelingen.

De makers

Op 11 juni start de eerste groep van vijf nationale en internationale kunstenaars met een artistiek onderzoek onder de hoede van gastcurator Richard Kofi (NL). De kunstenaars zijn Smita James (NL), Adama Delphine Fawundu (USA), Rohan Ayinde (UK), Poernima Gobardhan (NL) en Desta Deekman (NL). In hun project ‘Radicale Ruimte’ koppelen zij verbeelding en activisme uit Amsterdam Zuidoost aan grootstedelijke ontwikkelingen in Brixton (Londen) en Harlem (New York). Met SHEBANG worden nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen in Zuidoost vanuit culturele perspectieven becommentarieerd. Door interactie met bewoners, winkeliers en onderzoekers brengen zij performances, gesprekken, voordrachten en een expositie die verder groeit naarmate het onderzoek vordert. Na een werkperiode van drie maanden volgt de finissage, waarna het stokje wordt overgedragen aan een nieuw artistiek team. De reeks start op vrijdag 11 juni met een publieke performance door danseres en choreograaf Poernima Gobardhan.

Radicale Ruimte

SHEBANG is een nomadische plek in het Amstel III-gebied, nabij station Bullewijk. Voor Radicale Ruimte vormt Prospect Eleven, creatieve broedplaats en werkplek voor ondernemers, de eerste uitvalsbasis. Met SHEBANG werken de drie initiatiefnemers aan een hogere dichtheid voor cultuur in het stadsdeel. Daarnaast zien zij toekomst in de ontschotting en vermenging van artistieke en niet-artistieke disciplines en spelen zij met het hybride aanbod van SHEBANG samen in op een divers publiek. Daarbij betrekken zij ook andere partners. In dit gebied worden tienduizenden nieuwe woningen gebouwd. Het huidige bedrijvengebied Amstel III transformeert naar een nieuw stuk Bijlmermeer waar wonen, werken en recreëren samengaan. In deze context zal SHEBANG zich de komende maanden ontwikkelen, ondersteund door stadsdeel Zuidoost en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Doel is dat SHEBANG op termijn een permanente plek krijgt in Amstel III.

Over het Bijlmer Parktheater

In het Bijlmer Parktheater komen nieuwe verhalen tot ontwikkeling, kunnen nieuwe makers zich artistiek ontplooien en voelt publiek zich thuis. Wij zijn een levendig, intiem en gastvrij theater met een unieke programmering met plaats voor verschillende identiteiten, tradities, culturen en cultuuruitingen waar mensen in al hun culturele verscheidenheid betekenis vinden. Wij dagen bezoekers, deelnemers, kunstenaars en makers uit om de toekomst samen te verbeelden.

_________________________________________________________________________________________________________________

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Download de persmap (WeTransfer)

Persexpeditie SHEBANG

Speciaal voor de pers is er een persexpeditie waarbij je uitgenodigd wordt om aan te haken bij een van de interventies van de kunstenaars. De eerste expeditie is a.s. zondag 6 juni met Smita James en Richard Kofi. Aanmelden: vrijdag 4 juni voor 17 uur.

De tweede expeditie volgt op vrijdag 11 juni om 17:45 uur met een publieke performance door danseres en choreograaf Poernima Gobardhan.

Kom langs, kijk mee met de vorderingen van het project en ontmoet de makers. Heb je interesse om deel te nemen, neem dan contact op met info@shebangamsterdam.nl

Voor meer informatie over de gastcurator, kunstenaars en culturele instellingen kun je terecht op onze website www.shebangamsterdam.nl en @Shebangamsterdam via Instagram of mailen naar info@shebangamsterdam.nl.

 

SHEBANG Bijlmer Parktheater