text

Jolanda Spoel lid van De Akademie van Kunsten


Jolanda Spoel, algemeen directeur van het Bijlmer Parktheater, wordt lid van de Akademie van Kunsten. Ze is unaniem gekozen op basis van nominaties door personen en organisatie uit de wereld van kunst, cultuur en wetenschap. Met haar levenslange lidmaatschap zal zij een bijdrage leveren aan het werk van de Akademie. Ze wordt op 26 augustus 2021 geïnstalleerd met nog vijf andere nieuwe leden in het Trippenhuis in Amsterdam. 

De Akademie van Kunsten over Jolanda Spoel

“Spoel heeft zich bewezen als maker en pionier op het gebied van talentontwikkeling voor jonge podiumkunstenaars. Dit deed ze onder meer als medeoprichter van Maas theater en dans, dat het produceren en programmeren (voor een jong publiek) onder één dak combineert. Ze verbindt traditionele kunstvormen met uitingsvormen van jonge mensen en mensen met een bi-culturele achtergrond.” 

Selectieprocedure

Leden van de Akademie van Kunsten hebben zich bewezen in hun vak en leveren een bijdrage aan het werk van de Akademie. Zij doen dit door de stem van de kunsten over te brengen en te verbinden in de samenleving en door de samenwerking tussen kunst en wetenschap te stimuleren. Het belangrijkste criterium bij de keuze van leden is hun artistieke prestatie.
De selectiecommissie bestaat uit leden van de Akademie van Kunsten, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en De Jonge Akademie. Ieder jaar kiest de Akademie van Kunsten een aantal nieuwe leden. Dat doet ze op basis van nominaties door personen en organisaties uit de wereld van kunst, cultuur en wetenschap.

Forum voor kunstenaars uit alle kunstendisciplines

In 2014 werd op initiatief van de KNAW en de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Akademie van Kunsten opgericht. Haar doel is de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving en richting politiek Den Haag. Daarnaast bevordert zij de interactie tussen de kunstendisciplines onderling en met de maatschappij en de wetenschap. In tegenstelling tot sommige andere landen kende Nederland in 2014 nog geen met de KNAW vergelijkbaar genootschap waartoe kunstenaars konden toetreden op grond van artistieke verdiensten en na kwaliteitsweging door peers. Een aantal kunstenaars en wetenschappers gaf aan dit te missen in Nederland.
De KNAW richtte daarom in 2014 de Akademie van Kunsten op voor kunstenaars uit alle artistieke disciplines. Zij vervult een forumfunctie voor de kunsten in de samenleving, zoals de KNAW die vervult. 

Trots!

Het Bijlmer Parktheater is meer dan trots op Jolanda Spoel en kijkt uit naar haar verrijkende bijdrage aan de Akademie van Kunsten. Gefeliciteerd Jolanda en de andere vijf nieuwe leden: Lotte de Beer, Patricia Kaersenhout, Moniek Merkx, Michael Tedja en Merlijn Twaalhoven.


Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bijlmer Parktheater - Kimberley Piqué: kpique@bijlmerparktheater.nl 
KNAW: Kirsten Munk: kirsten.munk@knaw.nl en 06 21 68 79 13. 

Fotocredits: Fred ernst