Wereldmakers


Wereldmakersis is een interdisciplinair project gericht op kinderen in Amsterdam Zuidoost. Het project is erop gericht de scheppende kracht van de kinderen aan te boren.

Dat mensen de bedenkers en ontwerpers van hun eigen wereld zijn is het uitgangspunt van het concept Wereldmakers. We gaan een traject aan met de deelnemers waarin zij onderzoekend en ontwerpend leren, maken, spelen en samenwerken. We scheppen een gezamenlijke wereld in de verbeelding van de kinderen die in de verschillende disciplines vorm krijgt.

Door twee nieuwe disciplines toe te voegen aan het programma die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen, ook in levensfase, hopen we op nog meer variëteit in ideeën over hoe je je eigen wereld en je eigen toekomst kunt vormgeven. De afgelopen twee jaren werkten we met theater en beeldende kunst. Dans en fotografie komen daar nu bij. We werken samen met Centrum voor Beelden Kunst Zuidoost, FOAM museum voor fotografie en dansschool We Are On The Move.

Ook de ouders van de deelnemende kinderen krijgen de gelegenheid zich op te geven voor een aparte reeks (gratis) lessen. Theater zal daarbij de leidende discipline zijn.
Ons streven is om ook een scene gemaakt en gespeeld door ouders op te nemen in de eindpresentatie met de kinderen.

Naast deze speciale cursus kunnen ouders zich ook opgeven als vrijwilliger, met name voor deelname en organisatie van de Tafel van Wereldmakers. Dit is een feestelijke bijenkomst aan tafel met uiteraard heerlijk eten, gekoppeld aan een gesprek.
We praten over wat Wereldmakers teweeg brengt, hoe je je eigen wereld kan scheppen in het dagelijks leven en hoe je elkaar daarbij kunt ondersteunen.

Wereldmakers


Opzet van de lessen

We organiseren lessen in verschillende combinaties van disciplines:

1.    Theater en Beeldende kunst: 8-12 jaar, 30 lessen op maandag
2.    Dans en Beeldende kunst:8-12 jaar, 30 lessen op woensdag
3.    Theater en Fotografie: 12-15 jaar, 30 lessen op woensdag
4.    Dans en Fotografie: 12-15 jaar, 30 lessen op donderdag
5.    Theater: 10 lessen(volwassenen-ouders) op woensdag

In de combinatie lessen wordt zowel gewerkt met een podiumkunst docent (theater of dans) en een beeldend kunst-/fotografie docent.
Zij wisselen elkaar af en zijn op meerdere momenten in het proces beide aanwezig.

NIEUW voor ouders

We hebben de afgelopen twee jaar met een aantal ouders een mooie band kunnen opbouwen. Tijdens open lessen en eerdere kick-off deden ouders al enthousiast mee en ontstond het idee om ook voor hen een cursus te organiseren.

1.    De cursus Theater voor ouders. Deze bestaat uit 10 lessen en werkt toe naar een scene binnen de eindpresentatie met de kinderen.
2.    De Tafel van Wereldmakers. 
In de verschillende culturen waar de ouders en kinderen hun wortels hebben zijn ook bindende elementen te ontdekken. Een daarvan is voedsel en de kracht van mooie gerechten. We willen ouders uitnodigen deel te nemen aan ‘De Tafel van Wereldmakers’. Ouders maken thuis, samen met hun kinderen, een speciaal gerecht als bijdrage aan de Tafel. Onder het genot van heerlijk eten en drinken gaan we met elkaar in gesprek over wat familie eigenlijk is, wat betekent het voor jou?
De Tafel van Wereldmakers vindt 2 x plaats, en daar kunnen alle opvoeders aan deelnemen.