Bijlmer Parktheater

Vacature twee bestuursleden (juridisch en marketing/ ondernemerschap)

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden, een met juridische expertise en iemand met marketing/ondernemerschap.

Algemeen profiel bestuurslid

 • Beschikt over algemene bestuurlijke toezichthoudende kwaliteiten;
 • Bewaakt de balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken;
 • Sterke netwerker die in de breedte van diversiteit opereert;
 • Zakelijk strategisch inzicht t.b.v. de toekomst van het theater;
 • Integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Betrokken en open, communiceert constructief;
 • Bij voorkeur bekend in het Amsterdamse bestuurlijke krachtenveld;
 • Heeft feeling met ons theater, met Zuidoost en de podiumkunsten;
 • Uiteraard inclusief in denken en doen.

Specifieke profieleisen

In verband het met rooster van aftreden ontstaan er twee vacatures. Er is behoefte aan een nieuw lid met juridische kennis en iemand met expertise van marketing/ondernemerschap.

Aanvullend op het algemeen profiel gelden de volgende specifieke profieleisen:

 • Iemand met een juridische achtergrond die bij voorkeur toegang heeft tot meerdere juridische disciplines;
 • Iemand met kennis van marketing en/of ondernemerschap die vanuit die optiek kan bijdragen aan een toekomstbestendig theater;
 • Ten minste één van de twee nieuwe leden heeft binding met de directe omgeving van het theater in Amsterdam-Zuidoost;
 • We staan open voor een beginnend bestuurder met een aantal jaren relevante werkervaring.

Wat verwachten we

 • Een loyaal en kritisch medebestuurder die samen met ons het theater verder brengt in de ambities;
 • Op afstand kan staan én tegelijk betrokken is;
 • Met de directie mee kan denken en hen kritisch kan bevragen;
 • Samen met medebestuurders en directie en al onze enthousiaste medewerkers geef je de strategie van het Bijlmer Parktheater vorm.

Het bestuur komt samen met de directie tenminste viermaal per jaar bij elkaar in Amsterdam Zuidoost of (als de omstandigheden het eisen) digitaal. Naast deze momenten kan er enkele keren per jaar een beroep worden gedaan door directie of medebestuurders op de specifieke kennis van bestuurder.

In de samenstelling van het bestuur is diversiteit uiteraard van groot belang. Samen waarborgen we de samenhang en transparantie zodat we onze beleidsdoelen bereiken. Het betreft een onbezoldigde functie.

Contact

Vragen?

De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Solliciteren?

Je sollicitatie, gericht Bianca Maasdamme, voorzitter van het bestuur, kan je met motivatiebrief en cv tot 18 mei 2023 sturen naar info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie lid raad van toezicht Utrecht Natuurlijk. Zodra je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging.

Solliciteer nu