Algemene voorwaarden en klachtenregeling Bijlmer Parktheater

Algemeen

1. Het Bijlmer Parktheater zal alles doen dat in haar vermogen ligt om een bezoek naar wens te laten verlopen. Hierbij zullen medewerkers van het theater optimale zorgvuldigheid betrachten. 

2. Directie en medewerkers doen er alles aan om de voorstelling ongestoord te laten plaatsvinden. Hierbij spannen wij ons in om overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken alsook de veiligheid van de bezoeker te waarborgen.

3. Het maken van foto’s en filmopnamen is tijdens voorstellingen niet toegestaan.

4. Het meebrengen en nuttigen van eigen consumpties is niet toegestaan.

5. In de zaal mag niet worden gegeten en gedronken.

6. Stilte s.v.p.! Wij vragen ook uw medewerking voor het ongestoord laten verlopen van een voorstelling: niet praten tijdens de voorstelling en beperk het schuiven met stoelen (in studio’s).

7. Wij proberen onze dienstverlening steeds te verbeteren en staan dan ook graag open voor uw aanmerkingen en suggesties. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met ons theater, bij voorkeur via info@bijlmerparktheater.nl 

Kaartverkoop

8. Aan (programma-) aankondigingen, prijsopgaven, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Bijlmer Parktheater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in flyers, website, sociale media uitingen of advertenties.

9. Het toegangsbewijs is op naam geregistreerd maar wel overdraagbaar. Dit geldt niet indien het toegangsbewijs is gekocht met een persoonsgebonden (korting)pas.

10. Tickets kunnen tot een week voor de voorstelling worden besteld. Deze bestelling moet binnen zeven dagen worden betaald, anders komt deze te vervallen. 

11. De gepubliceerde entreeprijs is inclusief de theatertoeslag (administratie en verwerkingskosten)

12. De transactiekosten van de internetbetaling komen voor rekening van de bezoeker. Bij het afrekenen in onze webshop wordt hiertoe een bedrag van €1,50 per betaling in rekening gebracht.

13. Korting wordt uitsluitend verleend op vertoon van een geldige pas bij de kassa.

14. Met de Amsterdamse Stadspas krijgt u korting op programmeringen waarvoor ook de CJP of 65+ korting geldt. Kaarten met korting zijn ook online verkrijgbaar. 

15. Het toegangsbewijs dient (indien van toepassing samen met de kortingspas) altijd te worden getoond bij binnenkomst van de voorstellingslocatie maar kan ook op ieder ander moment door medewerkers van het theater worden opgevraagd. 

16. Als huisregel geldt: na aanvang geen toegang. Dit omdat het na aanvang toelaten van bezoekers storend is voor spelers en publiek.

17. Geen restitutie op verkregen toegangskaarten. Indien een bezoeker, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een toegangsbewijs is dit voor eigen rekening. 

18. In geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs heeft de bezoeker geen recht op vergoeding of vervanging.

19. Indien het Bijlmer Parktheater, om welke reden dan ook, genoodzaakt is een voorstelling te annuleren stelt zij de bezoeker hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

20. In geval van annulering van de voorstelling heeft de bezoeker uitsluitend recht op restitutie van de aantoonbaar betaalde entreegelden. Kosten van vervoer komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding in aanmerking.

21. Stichting Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam, receptie 020-3113933, kassa 020-3113930, info@bijlmerparktheater.nl, KvK-nummer 34239848, BTW-nummer NL8152.26.871.B01.

 

Klachtenreglement

We bieden graag service om je theaterbezoek zo plezierig mogelijk te maken. Toch kan het helaas soms voorkomen dat je niet tevreden bent. Heb je een vraag, een klacht of een suggestie? Wij horen het graag.

1. Informeer ons in eerste instantie mondeling bij de receptie. Het is onze intentie om tot een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan bestaat er de mogelijkheid schriftelijk een klacht in te dienen.

2. Je kunt ook contact opnemen via info@bijlmerparktheater.nl. Wij streven er naar vragen en klachten binnen vijf werkdagen te behandelen.

3. Het BijlmerParktheater hanteert de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 66/2012 op 12 juli 2012. Meer informatie over de algemene bezoekersvoorwaarden kun je lezen in de PDF VSCD-Bezoekersvoowaarden.

Tot zover de algemene voorwaarden en klachtenregeling.