Resonant Harmony: Take me to church

Metro54
  • do 16 mei
    19:00 - 21:30
    BPT Pop-Up Podium In De Poort

Verdiep je in de resonantie van de gemeenschap: een reis door klanken, verhalen en verbondenheid.

Metro54 en het Bijlmer Parktheater bundelen hun krachten om een programma samen te stellen dat aansluit bij de lopende solo-show in de Metro54 space op de Westerdoksdijk. We presenteren een reeks programma's die resoneren met de thema's van Julianknxx' werk, zoals rouw, diaspora-levens, geschiedenissen, identiteit, gemeenschap, en verplaatsing, via diverse mediums zoals film, poëzie, koorzang, muziek en geluid.

Voor dit specifieke programma hebben we het koor als centraal thema gekozen. We onderzoeken de rol van koren binnen én buiten religieuze contexten. Wat betekent het om te leven in een snel veranderende stad waar sommige stemmen minder gehoord worden dan andere in het beleidsproces? Hoe gaan gemeenschappen hiermee om? Wat is de betekenis van korenzang als ruimte voor de stemmen van de gemeenschap die niet gehoord worden? Welke rol speelt religieuze zang in het behartigen van belangen, en geldt dit ook buiten religieuze contexten?

Tijdens dit programma zoomen we in op de geleefde ervaringen van de diaspora in Amsterdam Zuidoost. Er zullen bijdragen zijn van experts, liefhebbers, muzikanten en vocalisten voor wie het koor een thuishaven is. We nodigen ervaringsdeskundigen uit om met ons in gesprek te gaan over deze thema's in het pop-up podium van het Bijlmer Parktheater in de Amsterdamse Poort. Bovendien zal er een korte performance plaatsvinden door enkele leden van het ZO Gospelchoir.