Tipping Point

Panama Pictures
  • vr 7 feb
    20:00 - 21:15
    Theaterzaal
  • Exclusief online transactiekosten €1,50

Tipping Point is een adembenemende balans-act waarin zes performers de confrontatie aangaan met een groot, nauwelijks te bedwingen halfrond object.

Het object oogt als een afgebroken deel van een scheepswrak of een stuk ruimteafval. Zodra de zes het beklimmen, kantelt het en moeten ze onmiddellijk reageren om zich staande te houden. Die instabiliteit versterkt zowel hun kwetsbaarheid als de afhankelijkheid van elkaar; elke beweging heeft invloed, op het object en op elkaar.

De performers gaan op zoek naar evenwicht – van het object en van hun onderlinge verhoudingen –, maar ontdekken dat ze daarbij genadeloos tegen de grenzen van hun individuele vrijheden botsen. Alleen door zich over te geven aan de wetten van de zwaartekracht én elkaar kunnen ze het object bespelen en overeind blijven. Alleen door samen te werken kunnen ze voor heel even de perfecte balans en controle vinden.

Tipping Point is een uitdagende voorstelling over afhankelijkheid, wisselende machtsverhoudingen en grote oncontroleerbare elementen. Met een unieke, krachtige taal op het grensvlak van dans en acrobatiek, vol van risico's, weet Panama Pictures ermee de toeschouwers op het puntje van hun stoel te houden.

De bewegingen worden begeleid, voortgestuwd, uitvergroot of juist ontkracht door een speciaal gecomponeerde muziekcompositie die bij vlagen larger than life is, maar op andere momenten juist de leegte benadrukt en de intimiteit van de performers voelbaar maakt.

Tipping Point is een knap staaltje evenwichtskunst. De spelers springen, rennen, rollen, kruipen, sluipen, klimmen, schuifelen een uur lang met een enorme dynamiek over het platform om het gevaarte in evenwicht te houden. Ze wringen zich letterlijk in allerlei bochten, maken spectaculaire capriolen, slingeren als apen en kronkelen als een slang. Ze tarten met andere woorden de wetten van de zwaartekracht. (Brabant Cultureel) Als toeschouwer worden we (…) getrakteerd op een rijke schakering aan oogstrelende beelden en acrobatische toeren. Een voorstelling die tot het eind blijft boeien. (Scenes) Een enerverende voorstelling waarin zes dansers de zwaartekracht trotseren en uitdagen. Het bewegende decor is fantastisch en alles bepalend. (Theaterkrant)   

Click here for English

Tipping Point is a breathtaking balance act in which six performers confront a large, barely contained hemispherical object.

The object looks like a broken-off part of a shipwreck or a piece of space debris. As soon as the six climb it, it tilts and they must react immediately to keep themselves standing. This instability reinforces both their vulnerability and dependence on each other; every movement has an impact, on the object and on each other.

The performers search for balance - of the object and of their mutual relationships - but discover that in doing so they mercilessly bump up against the limits of their individual freedoms. Only by surrendering to the laws of gravity ánd each other can they play the object and stay upright. Only by working together can they find the perfect balance and control for a moment.

Tipping Point is a challenging performance about dependence, shifting power relations and large uncontrollable elements. With a unique, powerful language at the interface of dance and acrobatics, full of risks, Panama Pictures manages to keep the audience on the edge of their seats with it.

The movements are accompanied, propelled, magnified or negated by a specially composed music composition that at times is larger than life, but at other times emphasises the emptiness and makes the intimacy of the performers tangible.

Panama Pictures makes sensory theatre with a very powerful, sometimes downright spectacular yet refined movement language, in which dance and acrobatics merge as a matter of course. Choreographer Pia Meuthen translates literary and philosophical inspirations into poetic images and manages to touch her spectators with the human feel of it all. She shows worlds that are recognisable to the spectator but also always leave room for own interpretation.

In Panama Pictures' work, the movement enters into a challenging dialogue with architectural sets. The objects and spaces created by permanent designer Sammy van den Heuvel not only define the atmosphere but also challenge, hinder and motivate the performers, who use them to push the boundaries of what is possible. As a spectator, you feel the impact of the movements and the risk the performers take. Something is at stake here.

Pia Meuthen: 'We live in unstable times and it is becoming increasingly clear how interdependent we are globally: every decision has an impact, sometimes the consequence of our action (or lack of action) can be felt as far away as the other side of the world. Tipping Point questions our individual freedom and collective responsibility.'

Tipping Point is a co-production of Panama Pictures, LOFFT - DAS Theater (Leipzig) and Strijbos & van Rijswijk.

Tipping Point is a clever piece of balancing act. The actors jump, run, roll, crawl, sneak, climb, shuffle across the platform for an hour with tremendous dynamism to keep the danger in balance. They literally twist themselves into all sorts of corners, making spectacular antics, swinging like monkeys and writhing like a snake. In other words, they defy the laws of gravity. (Brabant Cultureel) 

Over Panama Pictures

Panama Pictures maakt zintuiglijk theater met een heel krachtige, soms ronduit spectaculaire maar toch verfijnde bewegingstaal, waarin dans en acrobatiek als vanzelfsprekend in elkaar overvloeien. Choreograaf Pia Meuthen vertaalt literaire en filosofische inspiratiebronnen naar poëtische beelden en weet haar toeschouwers te raken met de menselijke uitstraling van het geheel. Ze toont werelden die herkenbaar zijn voor de toeschouwer maar ook altijd ruimte bieden voor eigen interpretatie.

In het werk van Panama Pictures gaat de beweging een uitdagende dialoog aan met architectonische decors. De door vaste vormgever Sammy van den Heuvel gecreëerde objecten en ruimtes bepalen niet alleen de sfeer maar vormen ook een uitdaging, belemmering en beweegreden voor de performers, die er de grenzen opzoeken van wat mogelijk is. Je voelt als toeschouwer de impact van de bewegingen en het risico dat de performers nemen. Hier staat iets op het spel.

Pia Meuthen:

Met Panama Pictures ontwikkelt prijswinnend choreografe Pia Meuthen een authentieke signatuur: ongepolijst en rauw, waarbij dans, circus en muziek met een natuurlijke souplesse in elkaar overvloeien. Panama Pictures is met haar grensoverschrijdende taal de pionier in Nederland en een graag geziene gast in het buitenland.

Pia Meuthen: ‘We leven in instabiele tijden en het wordt steeds duidelijker hoezeer we mondiaal afhankelijk van elkaar zijn: elke beslissing heeft invloed, soms is de consequentie van ons handelen (of juist de ontbrekende actie) voelbaar tot aan de andere kant van de wereld. Tipping Point bevraagt onze individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid.’

Credits, cast & crew

Credits Choreografie: Pia Meuthen / Dans en acrobatiek: Tarek Rammo, Francesco Barba, Davide Bellotta, Fabian Krestel, Arvi Yrjölä, Candela Murillo / Muziekcompositie: Strijbos & van Rijswijk, Davide Bellotta /  Decorontwerp: Sammy van den Heuvel / Kostuumontwerp: Sanne Reichert / Lichtontwerp: Bart Verzellenberg / Dramaturgisch advies: Julian Vogel, Guido Janssen / Choreografische assistentie en training: Miquel de Jong / Panama Pictures is huisgezelschap van de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch en wordt structureel ondersteund door Fonds Podiumkunsten, provincie Noord-Brabant en gemeente 's-Hertogenbosch / Met dank aan Raidho Productions en Stagelight. / Tipping Point is een coproductie van Panama Pictures, LOFFT – DAS Theater (Leipzig) en Strijbos & van Rijswijk.