Provo

tafel van Vijf Muziektheater

In deze interactieve expo en voorstelling van Tafel van Vijf Muziektheater in de vorm van een happening à la de Provobeweging van de jaren ’60 uit de vorige eeuw, ervaar je als publiek de parallellen tussen onze huidige tijd en die van de PROVO beweging (1965 – 1967). Je beleeft de maatschappelijke tegenstellingen en protestvormen van toen en ziet die weerspiegelt in het heden. Want ook nu kampt de samenleving met verslavingen, zijn genderdiversiteit en klimaatverandering aan de orde van de dag en staat de vrijheid van meningsuiting onder druk.

Parallellen

In 2025 is het precies 60 jaar geleden dat Provo werd opgericht. Een beweging die ludieke acties bedacht om tegen grote tegenstellingen en de gevestigde orde aan te schoppen. Vandaag de dag zijn er in onze samenleving nog steeds pittige tegenstellingen die reden geven voor protest en verzet. We zien een parallel met anarchistische Provo’s: 

Vietnam en de apocalyptische dreiging van een nucleaire oorlog destijds, spiegelt het onheil van de verwoestende klimaatverandering in onze tijd. Verslaving aan roken toen en onze verslaving aan smartphone en sociale media nu. Toen de belangrijke emancipatiegolf van vrouwen, nu de emancipatiegolf rondom #Metoo en genderdiversiteit.

Happening met dilemma’s

Tijdens deze interactieve en muzikale voorstelling volgen we de charismatische Jasper (geïnspireerd op Robert Jasper Grootveld, voorloper van de Provobeweging en bekend geworden door zijn happenings op het Spui in A’dam) die met humor de boel ontregelt in Nederland. In een droom krijgt hij de opdracht om zijn aan socialmediaverslaving overleden vader te wreken. Wie is verantwoordelijk voor de dood van zijn vader? Zijn vader zelf? De sociale omgeving? Of de Social Media industrie? In zijn acts op straat trekt Jasper veel aandacht van andere mensen die zich ook willen emanciperen en al snel ontstaan ludieke, vreedzame protestacties.

Dynamische expo & live muziek

Het programma start met een interactieve pop-up expo, ontwikkeld i.s.m. het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De expo loopt organisch over in de voorstelling waarbij je als publiek bij dilemma’s steeds van plek wisselt om je mening aan te geven. Wie is verantwoordelijk voor onze verslaving aan mobieltjes en sociale media? En voor de klimaatcrisis? Waar sta jij? Is er plek voor een genuanceerde mening of word jouw mening geframed? Is het net als toen weer tijd om de gevestigde orde en vooroordelen omver te schoppen? Kan dat nog met ludieke acties of pakken we dat nu anders aan?

De live muziek wordt mede verzorgd door studenten van ArtEZ Muziektheater en is een mix van elektronica, punk, garagerock en meerstemmige jaren-zestig-muziek die met percussie op grote vaten klinkt als protestmuziek.