Rectificatie op eerdere NRC-berichtgeving over Dr. Umar Johnson

Enkele tijd geleden probeerde een organisatie  bij ons ruimte te huren voor een evenement met als hoofdgastspreker de bekende en omstreden Dr. Umar Johnson. Deze persoon staat bekend om herhaalde uitspraken die zeer vrouwonvriendelijk en anti LHBTIQ+ zijn. Het mag duidelijk zijn dat Bijlmer Parktheater, vanuit onze morele verantwoordelijkheid, de aanvraag heeft afgewezen en geen ruimte wilden bieden. 

Als theater hebben wij de vrijheid om te beslissen welke evenement we wel en niet programmeren, evenals met welke partijen we wel of niet willen samenwerken. Deze beslissingen kunnen gebaseerd zijn op praktische, artistieke, kwalitatieve, ervaringsgerelateerde of sociaal-maatschappelijke overwegingen. In dit geval lag de motivatie voornamelijk in het laatste aspect. Het draaide hier niet zozeer om de organisator van het evenement, maar om de spreker die een podium zou krijgen.

Omdat we de exacte inhoud van dit evenement niet van tevoren konden inschatten, wilden we geen risico lopen dat er boodschappen zouden worden verspreid die niet in lijn zijn met onze waarden. Daarnaast geniet Dr. Umar Johnson internationaal grote bekendheid, en het organiseren van een evenement in ons theater met deze persoon zou een verkeerd signaal kunnen sturen naar groepen voor wie ons theater ook een veilige plek wil zijn.

Daarom hebben we besloten de aanvraag voor het evenement af te wijzen. We hebben hierover gecommuniceerd via e-mail, maar het lijkt erop dat de andere partij niet akkoord wilde gaan met ons besluit. Na het teruggeven van de optie heeft er een klein protest plaatsgevonden, wat later werd opgemerkt door online tijdschrift Vers Beton. Nadat het evenement in een theater in Rotterdam had plaatsgevonden, werd hier ook over bericht door het NRC. 

Het artikel in NRC leek aanvankelijk te suggereren dat het Bijlmer Parktheater het evenement weigerde na protest van de LHBTIQ+ gemeenschap. Dit is niet waar, en we hebben om een rectificatie gevraagd. De suggestie dat we alleen tot actie overgingen na protest van de LHBTIQ+ gemeenschap klopt niet. In werkelijkheid hadden we al besloten om het evenement te weigeren voordat er enige vorm van protest was. Het feit dat een evenement al aangekondigd moet zijn voordat er protest tegen kan zijn, doet ook afbreuk aan onze integriteit. 

Vanuit onze morele verantwoordelijkheid willen en kunnen we geen compromissen sluiten als het gaat om het creëren van een veilige plek voor iedereen.