©Moon Saris

“We bevinden ons op een langere reis  van het exploreren van tijdelijkheid. Hoe je een basis of thuis kunt vinden wanneer alles in beweging is.”

Ashleyho+domeniknaue

Theatermakers Ashley Ho en Domenik Naue zijn onderdeel van het Hoge Ogen programma op vrijdag 1 maart in ons pop up podium. Naast een performance nemen ze ook deel aan de Makers Talk. Ze ontmoetten elkaar in 2020 tijdens hun studie en delen sindsdien hun steeds veranderende thuis én trans mediale theatermaker-schap met elkaar.

Hoe is jullie voorstellingen over de tijd ontwikkelt sinds Over Het IJ-Festival? 

Deze nomadische performance heeft zich ontwikkeld tijdens ons trekkend bestaan van thuis naar thuis de afgelopen 2 jaar. Bij Over het IJ (juli 2023), waren we gefocust op het proces van afscheid nemen/afronding en de vraag wat er ontstaat in de ruimte die ontstaat als je iets los laat. 

Nu bevinden we ons op een langere reis van het exploreren van tijdelijkheid en hoe je een basis of thuis kunt vinden wanneer alles in beweging is. 

Welk afscheid tijdens het maakproces heeft jullie ontwikkeling als nieuwe makers het meest beïnvloed? 

In de performance die we bij Hoge Ogen op 1 maart delen, nemen we specifiek afscheid van Heesterveld, dat praktisch om de hoek van het Bijlmer Parktheater ligt. We hebben daar een jaar gewoond en zijn deze winter verhuist – het langste dat we op 1 plek hebben gewoond in de afgelopen 2,5 jaar. Gedurende deze periode waren en grote en minder grote momenten van afscheid, maar de constante transformatie en instabiliteit van een thuis (en de versies van onszelf die zich ook roeren met elk thuis) zijn zeker de meest prominente.

Wat kenmerkt jullie samenspel? 

We houden ervan om voorwaarden te scheppen waarin ons comfort wordt uitgedaagd, gedeelde ervaringen die de toeschouwer bereiken.

Maken is echt onderdeel van os leven, en van onze vriendschap. Op deze manier creëren we een zeer persoonlijk proces, dat het publiek uitnodigt tot de dialogen, zorg en wrijvingen die we samen ervaren en die we ervaren met de verschillende aspecten van ons leven. Ons werk kan vaak zowel als speels en pijnlijk worden ervaren. 

Wat zouden jullie nieuwe makers die aan de vooravond van het creëren van hun eerste perfomance, willen meegeven? 

Vind, terwijl we het onbekende opzoeken en onze eigen grenzen uitdagen, plekken, mensen en plannen die ons aarden en waar we altijd op terug kunnen vallen.

 

Hoge Ogen op vrijdag 1 maart

 

Click here for English

“We are circling back to a longer journey of negotiating

impermanence, and how to find a sense of belonging when everything is shaking.” Ashleyho+domeniknaue


Theatre makers Ashley Ho and Domenik Naue are part of the Hoge Ogen program at our Pop Up Podium on Friday March 1st. Next to sharing their performance they will also take part in our makers-panel. Ashley and Domenik met eachother in 2020, during their drama studies and have been sharing their ever changing homes and trans medial theatremaker-ship together.

How has your performance developed over time since Over het IJ-festival?

This nomadic performance has developed over the past 2 years, while we moved from home to home. At Over het IJ (July 2023), we were focused on the process of closure, and wondering what returns when you let something go. 

Now, in tandem with our personal relationships with (in)stability, we are circling back to a longer journey of negotiating impermanence, and how to find a sense of belonging when everything is shaking.

Which goodbye/farewell during your creation process has influenced your development as new creators the most?

In our upcoming performance at Hoge Ogen, we are saying goodbye specifically to Heesterveld, just a short walk from Bijlmer Parktheater. We lived here for a year and moved out this winter – the longest we’ve stayed in a home in the past 2,5 years. During this period, there were smaller and larger goodbyes, but the constant transformation and instability of home (and the versions of ourselves that shift with each home) is definitely the most prominent one.

What characterizes your collective work as a duo?

We like to dive into conditions that challenge our comfort, that reach out to audiences by proposing a shared situation. 

Making is how we navigate life, and part of our friendship. In this way, creating is a highly personal process that invites audiences into the dialogues, care, and frictions we hold with each other and different aspects of our lives. Our work can often be playful and painful at the same time.

What is something you would like new creators in this field to know as they embark on their journey?

As we are seeking unfamiliarity and challenging our boundaries, let’s also find places, people, and plans where we know we can always go back to, and that ground us. 

About Ashleyho+domeniknaue

Ho Yuhan Ashley (she/her, 1999) is a Singaporean artist who works from a perspective of movement. Her work entails performance, performance creation, writing, grafic design and exploring sounds, filmmaking and scenography.

Domenik Naue (he/him,1998) is a German transmedial artist with a background in gymnastics, dance and theatre. He grew up in Weimar, Germany where he had access to and was influenced by multiple cultural institutions.

Source for bio’s: Dans Ateliers

Over Ashleyho+domeniknaue

Ho Yuhan Ashley (zij/haar, 1999) is een Singaporese kunstenaar die werkt vanuit het perspectief van beweging. Haar werk omvat optreden, performance maken, schrijven, grafisch ontwerp, knutselen aan geluid, filmmaken en scenografie.

Domenik Naue (hij/hem,1998) is een transmedia kunstenaar met een achtergrond in gymnastiek, dans en theater. Hij groeide op in Weimar, Duitsland waar hij werd omringd door vele culturele instellingen.

Bron voor bio’s: Dans ateliers