Trilogie van Bijlmer Parktheater en Orkater: Woiski vs. Woiski, De Gliphoeve en Stepping Stones

In samenwerking met Orkater hebben we in 2019 de succesvolle voorstelling Woiski vs. Woiski geproduceerd, die het levensverhaal van vader en zoon Woiski vertelt. In dit verhaal komen identiteit, migratie en ontworteling op vernieuwende manieren aan bod. Het succes van Woiski vs. Woiski resulteerde in speelbeurten in Paramaribo en een reprise‐ tournee in Nederlandse theaters.  

Woiski vs Woiski was de eerste voorstelling in een trilogie van coproducties met Orkater. Tijdens het productieproces zijn we nauw met elkaar opgetrokken. Het BPT bracht een interculturele signatuur, werkwijze en publieksgroep en Orkater bracht jarenlange ervaring met het produceren van hoogwaardige muziektheatervoorstellingen.

De tweede voorstelling, de coproductie De Gliphoeve in 2021, vertelt over de grote groep Surinamers die na de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland kwam om zich hier te vestigen. Wij leveren een inhoudelijke bijdrage, ondersteunen de research in Nederland en in Suriname en werken zowel artistiek, productioneel en financieel hierin samen.

Het laatste deel van de trilogie Stepping Stones is een actuele voorstelling over de nieuwe generatie. Het derde deel in het drieluik over de komst van Surinamers naar Nederland. Waar eerder het verleden centraal stond, verkent Stepping Stones de huidige tijd. Een periode waarin de derde generatie Surinamers in Nederland geworteld is en zich staande houdt in een wereld waar het bewustzijn over racisme en de vooroordelen op basis van kleur weliswaar groeit, maar die nog steeds niet gelijkwaardig is.

Over Orkater

Orkater is een in Amsterdam gevestigd, landelijk opererend gezelschap dat oorspronkelijk en origineel theater maakt. Orkater is een gezelschap van makers dat staat voor het ontwikkelen, produceren en presenteren van nieuw geschreven, nieuw gecomponeerde en nieuw vormgegeven muziektheatrale mengvormen. Hoezeer de makers onderling ook verschillen, de producties dragen een herkenbare Orkatersignatuur door eigenheid in vorm, inhoud en een kwalitatief hoogwaardige uitvoering.